Blog

Oferta

Szkolenia

Rosnąca konkurencja pomiędzy placówkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych wymusza ciągłe doskonalenie kadr obejmujące wiele płaszczyzn począwszy od komunikacji z pacjentem, poprzez szkolenia specjalistyczne dla personelu białego, kończąc na szkoleniach kadry zarządzającej.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów już wkrótce w naszej ofercie pojawią się profesjonalne szkolenia, przygotowane specjalnie dla potrzeb małych i średnich zakładów opieki zdrowotnej.

Wśród prelegentów znajdą się osoby z bogatym doświadczeniem związane z najlepszymi uczelniami w kraju (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa).